Forsikringens historie

I dag er forsikringer helt naturlig del af vores liv. Faktisk opstår der flere og flere forsikringer og dækningsområder, i takt med at vores livsstil ændrer sig. Tænk bare på et eksempel som hundeforsikringen. Den har selvsagt ikke været til altid. Den er kommet i takt med, at vi er begyndt at dyrke kæledyret. Til dagligt tænker du formegentlig ikke over, at det nogensinde har været anderledes, men der var engang, hvor forsikringer ikke var til.

Idéen om at forsikre sig mod bestemte skader opstod i det gamle Grækenland og Rom. Dengang var det en sikker transport at varer, som virkede attraktiv for købmand. I en dansk kontekst var den såkaldte brandforsikring den første, man kunne erhverve sig. Selskabet, der stod bag, var Københavns Brandforsikring. Det første eksempel på et forsikringsselskab i Danmark. Årstallet hed 1731. At det netop var en brandforsikring, der skulle udgøre det første eksempel, kom i forlængelse af erfaringerne. I 1728 havde en brand raseret i Danmark, og man havde indset, at det havde store økonomiske konsekvenser.

Nye forsikringer skød frem

Udover brandforsikringen kom også livssforsikringen til dengang. Den opstod i forlængelse af tjenestemændendes behov for at sikre en form for økonomisk levestandard for deres koner, hvis uheldet var ude. Gennem indskud kunne de således sikre, at konerne – hvis de skule gå hen og blive enker – blev sikret økonomisk. Ordningen blev betegnet som enkekassen.

I tidligere dage var det standard, at ét forsikringsselskab tog sig af ét forsikringsområde. Men efter Danmarks indmelding i det Europæiske Fællesskab ændrede det sig. Fra 1973 og frem blev der oprettet flere selskaber, som tog sig af en bredere vifte af forsikringer. Det ligner således det billede, vi kender i dag. Der er dog stadig nicheselskaber, som for eksempel Dansk Boligforsikring, der tilbyder forsikringer inden for et mere snævert område.

Forsikringerne i dag

I dag har vi et vælg af forsikringer at vælge imellem og forholde os til. Nogle er lovpligtige, mens andre er meget forbrugsorienteret. Lad os tage boligen som eksempel. Her er der de forholdvis klassiske forsikringer; ejerskifteforsikringen, husforsikringen og indboforsikringen. Men tænk så på alle de tillægsforsikringer- eller ydelser, man kan tilføje. Det er ikke unormalt at have en elektronik-forsikring. Det var der nok ikke nogen, der havde regnet med for 50 år siden.

På den måde afspejler forsikringer altså meget godt den udvikling, vores samfund undergår. Forsikringerne føler med, når vores behov ændrer sig.

About the author