german pellets

German Pellets – Træpiller af tysk kvalitet

Der er mange fordele ved at købe German Pellets og benytte dem i træpillefyret. Udvalget af træpiller er stort, og der er derfor rigtig mange forskellige produkter at vælge i mellem, når man skal finde ud af hvilke træpiller, der skal opvarme huset. Men vælger man German Pellets, får man et produkt, der ikke alene brænder godt – det er også skånsomt overfor miljøet.

German Pellets har mange gode egenskaber

Hvis man sammenligner German Pellets med fossile brændstoffer, finder man ud af, at denne form for træpiller virkelig skiller sig positivt ud.

Først og fremmest er German Pellets CO2-neutrale. Det vil sige, at de i ikke udlader mere CO2 ud, end de har optaget. Således kan man i princippet lade dem ligge og rådne i skovbunden med samme mængde CO2-udslip. Det er noget der batter for miljøet!

German Pellets udleder så godt som ingen svovldioxid, hvorfor de igen vinder på flere længder i forhold til de fossile brændsler. Svovldioxid er på ingen måder et ubetydeligt element i forhold til miljøet, og derfor er det essentielt, at man som forbruger får muligheden for at holde udledningen af dette på et lavt niveau.

Den høje tyske kvalitet og de gode tyske træ, som German Pellets er lavet af, sikrer, at træpillerne er udviklet således, at energiforbruget ved udvindingen af træpillerne holdes på et utroligt lavt niveau. Bliver der benyttet for meget energi i fremstillingsprocessen af træpillerne, så hjælper det ikke miljøet meget, at træpillerne ikke forurener det store ved afbrænding. Derfor er et lavt energiforbrug ved udviklingen af German Pellets en afgørende faktor for klimaets påvirkning.

German Pellets er forbrugernes træpiller

I forhold til forbrugernes incitament til at benytte German Pellets findes der nogle yderligere fordele, som gør, at den enkelte forbruger kan få en merværdi ud af træpillerne. German Pellets har ikke alene en meget høj energikoncentration, hvilket muliggør et stort udbytte ved afbrænding – De efterlader også en lille askemængde efter brug, hvorfor der er mindre arbejde i at benytte sig af disse træpiller i forhold til de fleste andre træpiller, der findes på markedet.

German Pellets er desuden underlagt en skrap kvalitetsstyring, som sikrer at alle træpillerne har et ensartet højt niveau. I produktionen bliver intet efterladt til tilfældighederne, så der ved hvert parti træpiller altid eksisterer den samme høje kvalitet.

About the author