privathospital

Et privathospital der går forrest

Mange har i et eller andet omfang været i berøring med et privathospital. Der bliver behandlet rigtig mange mennesker med rigtig mange forskellige medicinske problemstillinger på privathospitalerne landet over. Ikke alene har de overtaget en del af de aktiviteter, som normalt er blevet varetaget af de offentlige sygehuse, men de har også formået at specialisere sig i en grad, som har været en stor medvirkende faktor i skabelsen af deres eksistensberettigelse. For hvis ikke et privathospital kan skille sig ud fra mængden, ender den med at tabe i kampen mod dens konkurrenter.

Tag patienterne med – et stykke ad vejen

Man kan mene meget om de forskellige faglige tilgange, der er til medicinsk behandling. Ret få mennesker har dog forstanden eller fagligheden til ordentligt at sætte sig ind i det medicinske problemstillinger, så de i nævneværdig grad kan vurdere, hvor høj kvaliteten af en behandling på et privathospital er.

Der er den medicinske faglighed, som patienterne kan have svært ved at vurdere, men der er også den umiddelbare oplevelse af omsorg, patientinddragelse og – involvering at tage højde for. Dette er noget patienterne tydeligt kan mærke forskel på, alt efter hvilket privathospital de vælger. Ikke alene skal et privathospital kunne forstå at inddrage og involvere patienterne i deres egne behandlinger, men det er også vigtigt, at der ikke bliver stillet for høje krav til patienterne selv, så de ressourcesvage patienter taber kampen mode dem, der har tilstrækkelig overskud til at varetage deres egne interesser i en behandling.

Man bør derfor vælge et privathospital, der har fundet balancen mellem at lytte deres patienter og inddrage dem i en fornuftig grad, uden at der tillægges et pres fra privathospital til patient, som ikke bidrager med noget positivt til behandlingen i nogen form.

Vær kun tilfreds med det bedste

Så når man skal træffe sit valg om privathospital, bør man gøre det på baggrund af nogle kriterier, som er defineret til at skabe de bedste forudsætninger for alle slags patienter i deres behandlinger. Der vil et langt stykke hen ad vejen gå en masse positiv værdi tabt, hvis kun en række af patienterne et privathospital føler sig ordentligt behandlet – uanset om det er fordi, der findes en for lav grad af patientinvolvering, eller om der omvendt stilles for høje krav til patienternes overskud og kunnen ift. at være i stand til at fortælle, hvad den enkelte har brug for, og hvor meget energi den enkelte har at bidrage med i et forløb.

Det bedste privathospital har således styr på den medicinske faglighed og kan samtidig involvere patienterne på en hensigtsmæssig vis. Derfor bliver mange privathospitaler taget fra i dette udskilningsløb, hvor kvalitet dækker over mere end de umiddelbare medicinske resultater.

Et behandlingsforløb bliver kun godt, hvis alle parter har fundet en god måde, hvorpå der kan arbejdes ud fra. Da patienterne ofte selv ikke er i stand til at definere, hvorledes sådan noget skal foregå, vil det være op til et privathospital selv at opsætte disse parametre.

About the author